برچسب: خاطره

“آخرین سرباز”: به خاطره احترام بگذارید

اعجوبه فیلم بریتانیایی با احساس خوب همچنان در فضاهای اسپانیایی از قدرت به قوت خود ادامه می دهد. نه مانند تولیدات فرانسوی، اما آنها نشان می دهند که مخاطبان هدف خود را می شناسند. از زمان بازی در فیلم تحسین شده The Lady in the Van در سال 2015، این یکی از معدود تولیداتی است […]

Back To Top