برچسب: مسافر

هشتمین مسافر به سینماها بازمی گردد، در اینجا جزئیات است

در فضا هیچکس فریاد شما را نمی شنود. اما لازم نیست زمین را ترک کنید تا بدترین ترس های خود را دوباره زنده کنید. در واقع، شما می توانید آن را در سینما انجام دهید، و با تکرار فرازمینی در Cinemex شما فرصتی دارید که نمی توانید از دست بدهید. بیگانه: هشتمین مسافرهمانطور که در […]

Back To Top