برچسب: نشیب

فراز و نشیب های فصل 12

ده هفته، 30 چالش، 12 نانوای جدید و یک مجری جدید فصل چهاردهم را تشکیل می دهند. نمایش بزرگ نانوایی بریتانیا. آلیسون هاموند مجری جدید به نوئل فیلدینگ زیر چادر سفید نمادین در کنار داوران پرو لیث و پل هالیوود می پیوندد. ابی، آموس، کریستی، دان، دانا، جاش، کیت، متی، نیکی، روآن، ساکو و تاشا […]

Back To Top