برچسب: کلیدی

6 لحظه کلیدی از قسمت 1 (RECAP)

اتحاد مجدد نشویل قسمت 1 فصل 16 • قسمت 24 [Warning: The below contains MAJOR spoilers for Married at First Sight Season 16 Episode 24 “Nashville Reunion, Part 1.”] در نگاه اول متاهل فصل 16 به پایان می رسد، اما نه قبل از اینکه ما لحظاتی را که قبلا هرگز به اشتراک گذاشته نشده بود […]

Back To Top