برچسب: گرولاها

“پاجاروس”: پرواز رهایی بخش گرولاها

جان اشتاین بک در رمان «باغ عدن» در سال 1955 که توسط الیا کازان فیلمی شد، بازتاب جالبی در این باره ارائه کرد. شکنندگی شیر: «در میان شک و تردید، مطمئنم که در زیر لایه‌های سطحی و بیرونی شکنندگی، مردان میل به خوب بودن و دوست داشته شدن دارند.» دو سال بعد از کمدی «توسکانا» […]

Back To Top