برچسب: Izzy

پایان فصل دوم Izzy منطقی بود

[Warning: The following contains MAJOR spoilers for the Our Flag Means Death Season 2 finale.] پرچم ما یعنی مرگ فصل 2 پر از قوس های شخصیتی رضایت بخش بود که پایه و اساس یک فصل 3 بالقوه هیجان انگیز را برای کمدی رمانتیک محبوب دزدان دریایی ایجاد کرد. اما مرگ یکی از شخصیت‌ها واکنش‌های منفی […]

Back To Top