برچسب: Patrulla

تیلور سویفت و “La Patrulla Canina” در حال پرورش یک تاکیلای اسپانیایی هستند که به آن نیاز دارد

پس از چند هفته در خارج از فصل، تاکولا اسپانیایی بازگشت و از مرز 5 میلیون یورو فراتر رفتبه طور خاص، طبق گزارش Comscore، 20 فیلم پربیننده آخر هفته 5.65 میلیون یورو جمع آوری کردند و تقریبا 740 میلیون فیلم فروختند. در شماره 1 چیزی غیرعادی پیدا می کنیم: یک کنسرت. اما این در مورد […]

“La Patrulla Canina: La superpelícula”: یک ماجراجویی خانوادگی حماسی

از زمانی که انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2013 آغاز شد “La Patrulla Canina” به یکی از مهم ترین آثار نیکلودئون تبدیل شده است.و به عنوان یکی از مهمترین عناوین خود با سبکی ناب تر از “Rugrats” یا “Bob SpongeBob” به جایگاهی دست یافت، اگرچه تنها زنجیره Paramount به عنوان توزیع کننده در چندین […]

Back To Top