برچسب: Shakeup

بازیکن حذف شده از Shocking Tribal Shakeup (RECAP)

ما می توانیم کارهای سخت انجام دهیم فصل 45 • قسمت 1 [Warning: The following contains MAJOR spoilers for the Survivor Season 45 premiere.] خوب، این آسان بود. اولین شورای عشایری از بازماندگان فصل 45 شاهد یک خود حذفی تکان دهنده بود که نتیجه آن عدم رای گیری در شب اول بود. و این بازیکن […]

Back To Top