برچسب: Web

“No tengas miedo (Web)”: وحشت Veraniego با یک بیابان Lizzy Caplan

اکران یک فیلم ترسناک در طول فصل تابستان امری نیست. ممکن است در ابتدا یک بازی تجاری بد به نظر برسد، اما قبل از اینکه کمبود عناوین ترسناک تابستانی پیش بیاید، می‌توانید عاشقان وحشت را وادار کنید تا No tengas miedo (Web) را بررسی کنند. هوشیار، باشه ما فیلم را نوعی فیلم ترسناک می بینیم […]

Back To Top